INKASSO

Så här fungerar vår inkassotjänst
Först kontaktar du oss och blir kund hos Ackurat Inkasso. Du kan sedan börja skicka dina obetalda fakturor till oss. Hur du skickar dem är upp till dig; det går bra med brev, fax, email eller datafil. Det viktiga är att vi får alla relevanta uppgifter.

Inkassobrev
När ett nytt ärende kommer till oss registrerar vi det. Ett inkassobrev skickas till din kund och när kunden sedan betalar till oss redovisar vi pengarna till er snarast.

Rättsliga åtgärder
Om din kund inte betalar inkassokravet förbereds ärendet för rättslig hantering. Då den rättsliga hanteringen är förknippad med vissa kostnader görs en kontroll av kundens betalningsförmåga innan den rättsliga hanteringen inleds. Kundens betalningsförmåga kontrolleras genom att kontrollera om det finns obetalda skulder, betalningsanmärkningar mm. Beroende på utfallet av kreditbedömningen och den nuvarande fordrans karaktär bestäms i samråd med dig om rättslig hantering, normalt betalningsföreläggande hos kronofogden, ska inledas.

Scoring
Vi har ett system för att avgöra sannolikheten att en viss kund betalar. Faktorer som påverkar är resultat av kreditupplysningen (skulder, inkomster, tendens) och fordrans egenskaper (storlek, art och ålder). Vi väger samman dessa faktorer och kommer fram till en rekommen-dation om vad som är lämplig nästa åtgärd. Det kan vara rättslig hantering hos kronofogde, amorteringsuppgörelse eller långtidsbevakning.

Aktiv bearbetning av fordran
För att öka betalningsfrekvensen är det viktigt att aktivt bevaka fordran. Ett sätt kan vara via telefonkontakt med kunden samt att snabbt svara på frågor och invändningar från kunden.

Amorteringsplan
Om kunden inte kan betala hela beloppet på en gång hjälper vi till med att upprätta en amorteringsplan. Din kund kommer normalt att månatligen amortera skulden tills den är helt återbetalad.

Bevakning av avskrivna fordringar
I vissa fall saknar kunden helt betalnings-förmåga för tillfället. Vi överför då ärendet till vår långtidsbevakning. Det är möjligt att din kunds ekonomiska situation förbättrats om något eller några år. Vi gör regelbundna kontroller för att se om den ekonomiska situationen hos kunden förbättrats så att en avbetalning av skulden kan bli aktuell. Det är även viktigt att kontakta din kund kontinuerligt så att inte skulden preskriberas. Vill du bli av med fordran, köper vi den!

 

Vill du sälja dina avskrivna eller förfallna fordringar? Kontakta oss.

Läs mer om fordringar här.

Frågor om inkasso? Läs mer på FAQ.

I wish to return the hublot replica sale for a replacement as I am now not confident with the original item. As requested I have attached a photo of the watch showing the number 7 missing. The part which has come from the fake rolex sale face is still in the watch and is a potential danger to jam and prevent the rolex replica of the hands in the post when I return the item. I am not prepared to take the watch to get repaired, I would like to exchange the item for a replacement from yourselves who rolex replica uk the faulty item. If another number falls off next month am I expected to keep paying for repairs to faulty goods, that is not cartier replica uk nor acceptable. I did think about selecting Rolex replica UK without the date window but I couldn't find any that I like. The replica watches are always my favorite watches. The bad news is it seems that the website where I used to select the watches has been shut down.