FAQ

FRÅGOR FRÅN BORGENÄR   FRÅGOR FRÅN GÄLDENÄR

Varför ska vi anlita ett inkassobolag?
Betalningsmoralen är generellt sett hög i Sverige men det finns alltid några kunder som slarvar med betalningen. Det innebär inte bara minskade intäkter utan också mycket besvär. Ackurat Inkasso hjälper er att på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt få betalt av kunder som ligger efter med betalningen. Genom en effektiv inkassohantering kan vinsten förbättras markant i många företag. Inom inkasso dyker det ofta upp speciella situationer. Vi är specialister på inkasso och har ofta erfarenhet av liknande situationer vilket gör inkassohanteringen mera effektiv. Sannolikheten att gäldenären betalar sina fakturor i tid ökar om de vet att ni anlitar inkassobolag för era fordringar som förfallit.

Vad ska vi göra för att undvika få kunder som ej betalar?
Utarbeta en tydlig kreditpolicy och ge endast kredit till kunder som med stor sannolikhet kommer att betala. Se även till att ha bra rutiner vad avser fakturering och påminnelsehantering, så att ni inte fördröjer betalningen i onödan. Om era kunder vet att ni har en effektiv hantering av förfallna fordringar kommer de prioritera era fordringar före andra som inte bedriver en lika effektiv hantering av förfallna fordringar.


Måste vi skicka påminnelse innan ärendet överlämnas till inkasso?
Ni måste inte skicka ett påminnelsebrev innan ärendet överförs till inkasso. Inom många branscher är det dock förknippat med god sed att göra detta. För parkeringsböter gäller att påminnelsebrev måste skickas innan inkassobrev får skickas.


Vad är preskriptionstiden på en fordran?
Preskriptionstiden är normalt 10 år ifrån fordrans uppkomst. Ett viktigt undantag är dock fordringar som näringsidkare har på konsument, där gäller ett preskriptionstid på 3 år.


Vilken dröjsmålsränta får vi ta ut?
Om inget avtal har träffats gäller räntelagens bestämmelser. Då har ni rätt att ta ut ränta ifrån den dag som infaller en månad efter den dag ni skickat räkning eller på annat sätt krävt betalning av gäldenären. Det är möjligt och vanligt att i avtal med gäldenären specificera att ränta skall tas ut på ett annat sätt än som specificeras i räntelagen.

 

När får vi ta ut påminnelseavgift?
Om ni i den ursprungliga fakturan specificerar att om den inte betalas kommer ni att ta ut påminnelseavgift om ni måste skicka en påminnelse har ni rätt att göra detta. Det är alltså inte tillåtet att ta ut påminnelseavgift om ni inte specificerat i den ursprungliga fakturan att ni kommer att göra detta.
 

Kan jag få inkassobrev fast jag inte fått påminnelse?
Du kan få inkassobrev även om du inte fått påminnelsebrev. Det finns inget som kräver att borgenären skickar påminnelsebrev innan inkassobrev skickas. Inom många branscher är det dock förknippat med god sed att göra så. Vid parkeringsböter är det dock ett krav att påminnelse ska skickas innan inkassobrev skickas.


Vad är preskriptionstiden på en fordran?
Preskriptionstiden är normalt 10 år ifrån fordrans uppkomst. Ett viktigt undantag är dock fordringar som näringsidkare har på konsument, där gäller ett preskriptionstid på 3 år.


Måste jag betala inkassokostnaderna trots att jag betalt fakturan?
Rätt att ta ut inkassoavgift regleras av inkassolagen. Den reglerar också storleken på inkassoavgiften, för närvarande 160 kr. Enligt lagen måste du betala inkassoavgiften om: Borgenären, eller inkassobolag på uppdrag av borgenären, har sänt inkassokravet senast samma dag som betalningen bokfördes på mottagarens konto hos post- eller bankgiro. För hyresfordringar gäller dag då betalning kom till post- eller bankgiro och inte dag den bokfördes på mottagarens konto.


Vilken ränta måste jag betala?

Om inget avtal har träffats gäller räntelagens bestämmelser. Du måste då betala ränta ifrån den dag som infaller en månad efter den dag räkningen är skickad eller ni på annat sätt blivit krävd på betalning av borgenären. Det är möjligt och vanligt att borgenären i avtal specificeras att ränta skall tas ut på ett annat sätt än som specificerasras i räntelagen.


Hamnar jag i kreditupplysningsregister eller får betalningsanmärkning när jag fått inkassobrev?
Du hamnar inte i något kreditupplysningsregister eller får betalningsanmärkning för att du fått inkassobrev. Det är endast myndigheter, oftast kronofogden, som kan införa noteringar i kreditupplysningsregister. Om du inte betalar ditt inkassobrev överförs ärendet oftast till kronofogden och då kan du hamna i kreditupplysningsregister och få betalningsanmärkning.

 

 

Flera frågor? info@ackuratinkasso.se

It's call had been much less intricately hublot replica sale compared to which associated with Ref. 6511, but rather concentrated much more strongly upon additional aspects, in the band in order to bezel. Whilst talking about the actual band, we ought to fake rolex sale this had been the actual design which very first launched the actual now-famous replica watches style. Many of these components the situation, band, as well as completing assisted this particular research, created from rolex replica uk after which once again nicely to the 1990s, overcome the marketplace with regard to wrist watches along with times. It was the actual substance from the cartier replica sale as well as potentially probably the most identifiable design actually created. Right now, on to the brand new things. The present manufacturing Rolex Day-Date is available in 2 versions. The very first includes a 36-mm situation and it is driven through replica watches sale that it is possible to locate in a variety of referrals, throughout $20, 000.